Instrukcja instalacji programów

 

Celem zainstalowania oprogramowania, proszę wykonać następujące kroki:

 • Uruchomić program instalacyjny
 • W kreatorze instalacji przejść do wyboru komponentów
 • W oknie wyboru komponentów w zależności od instalowanej wersji:
 • Dla wersji serwerowej wybrać "Pełna - pliki programu, baza danych i serwer Firebird 2.5"
  Dla wersji klienckiej wybrać "Zalecana - pliki programu i klient bazy danych Firebird 2.5"

 • Przejść do końca kreatora instalacji i zainstalować program.
 • W oknie Parametry połączenia z serwerem podać:
  • Serwer: Nazwa sieciowa lub IP komputera pełniącego rolę serwera
  • Plik bazy danych: Pełna ścieżka do pliku bazy danych na dyskach serwera np. c:\katalog_mojego_programu\moj_plik_bazy_danych.fdb
  • Nazwa użytkownika: SYSDBA
  • Hasło: masterkey
 • Uwaga!

  • Zaleca się, aby komputer spełniający rolę serwera miał stały adres IP lub był stale dostępny pod jedną nazwą.
  • Domyślnie plik bazy danych znajduje się w katalogu programu. Lokalizacja pliku bazy danych zależy od tego, w jakim katalogu został zainstalowany program.
  • Nazwa użytkownika i hasło mogą być inne niż podane w instrukcji jeżeli lokalny administrator dokonał zmian w instalacji serwera Firebird
 • W przypadku komputera spełniającego rolę serwera - jeżeli będą do niego podłączane stacje klienckie - należy skonfigurować firewall w sposób przepuszczający ruch przez port 3050 TCP.

Uwaga! Wszystkie dane są przechowywane w pliku z rozszerzeniem FDB. Plik ten należy objąć mechanizmami archiwizacji (backupowania).

W momencie archiwizowania pliku bazy danych należy bezwzględnie przestrzegać zalecenia, aby NIE używać programu w czasie trwania archiwizacji (kopiowania) pliku bazy danych (dotyczy zarówno serwera jak i stacji klienckich).

Jeżeli osoba wykonująca archiwizację nie ma pewności co do zaprzestania korzystania z programu przez inne osoby, należy odłączyć serwer od sieci lub w przypadku konieczności pracy non-stop, użyć narzędzia nbackup dostępnego w katalogu Firebird. Przed przystąpieniem do pracy zaleca się przeczytanie instrukcji obsługi programu nbackup.

 

 

.m

Ostatnia zmiana Niedziela, 03. Marzec 2013 16:16